Globoka hiša

Zvočno zgodbo Globoka hiša doživljamo ob vodenem sprehodu po vnaprej določeni poti, ki povezuje notranjosti stavbe Cankarjevega doma z njeno umeščenostjo v neposredno okolico. Pripoved zgodbe globoke, potopljene stavbe razpira poglede na arhitekturo Edvarda Ravnikarja, njegovih sodelavcev in čas gradnje.

Avtorja sta v zvočno zgodbo vključila številne citate in misli arhitektov, pa tudi politikov in kulturnikov, povezanih z gradnjo Cankarjevega doma, prepleta pa jo poezija in dramatika izbranih umetnikov. Subtilen in pomensko večplasten zvočni sprehod, ki v kontekstu sedanjosti orisuje čas gradnje in samo arhitekturo stavbe, lahko angažirana publika obogati z raziskovanjem zapisanih virov in tako dostopa do bolj poglobljenih znanj.

Zvočna zgodba se dotika širšega Ravnikarjevega ustvarjalnega opusa. Od snovanja Trga republike, zelo zahtevnega in dolgotrajnega prostorskega posega, do pedagoškega dela na Šoli za arhitekturo v Ljubljani. V značilno razumevanje mestnega prostora je Ravnikar vključeval številne arhitekte_ke, študente_ke, ki so v dialogu s politiko in širšo stroko postavili temelj kakovostnega oblikovanja prostora v modernistično mediteranskem duhu.

Projekt je nastal ob Ravnikarjevem letu 2023.

prijave in termini https://www.cd-cc.si/kultura/gledalisce-in-ples/irena-pivka-brane-zorman-globoka-hisa

_________

KOLOFON

Zasnova dela in besedilo: Irena Pivka
Zasnova dela in zvočna kompozicija: Brane Zorman
Glasovna interpretacija: Nada Vodušek, Robert Vrtovšek, Toni Cahunek, Jure Longika, Nataša Živkovič
Strokovni pregled besedila: dr. Bogo Zupančič, dr. Miloš Kosec
Strokovni pregled tehničnih opisov: Karmen Klučar
Vodja projekta: Saša Globačnik (Cankarjev dom)
Lektura besedila: Melita Silič
Oblikovanje: Edin Alibešter (Cankarjev dom)
Produkcija: Cankarjev dom, september 2023 (ob letu Edvarda Ravnikarja), zanj Uršula Cetinski, generalna direktorica